ประกาศแผนการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

ประกาศแผนการฝึกอบรม : ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม 2565คลิกที่นี่


จำนวนผู้เข้าชม 1,412