ประกาศแจ้ง สหกรณ์ที่รายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบ AERS ขอให้ Update โปรแกรม

ประกาศแจ้ง สหกรณ์ที่รายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบ AERS

ขอให้ Update โปรแกรม AERS Offline Key in เวอร์ชันล่าสุด (V.2.0.0.2)ดาวน์โหลด ได้ที่ https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-51-30/aers2015

 

คู่มือการ Update โปรแกรม AERS Offline Key in v.2.0.0.2  <<<


จำนวนผู้เข้าชม 240