การประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดี (AMRAC)

สหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ได้จากลิ้งก์ด้านล่าง

 

หนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC  <<< Download 

- รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC 1,341 แห่ง <<< Download 

- ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC <<< Download 

- แบบขอใช้บริการ AMRAC <<< Download 

- ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์มสำหรับสหกรณ์ <<< Download 

 

Web Site ระบบ AMRAC <<< Link เข้าใช่งานระบบ

 

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อแบบประเมินความเสี่ยงฯ หรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือด้านเทคนิค

Add Line  เพิ่มเพื่อน  หรือ @700ahgln 


จำนวนผู้เข้าชม 3,665