ประกาศ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีึวามเสี่ยงสูงฯ List HR03-1 และ HR03-2 จะส่งผ่านระบบ APS เฉพาะกลุ่มธนาคารเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม 2,976