ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

ระบบ AMRAC <<< Link เข้าใช่งานระบบ

- ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

- แบบขอใช้บริการ AMRAC

- ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์มสำหรับสหกรณ์

 

เพิ่มเพื่อน

 


จำนวนผู้เข้าชม 2,429